myGarden.org

White Heather Aster, 'White Heather'

Aster ericoides 'White Heather'

No photos