myGarden.org

Lapeirousia cruenta

Lapeirousia cruenta

Photo: Lapeirousia cruenta

General description

This plant has no description yet.
You can add a description with a MyGarden.org account

Properties

Height
1 - 1000 cm