myGarden.org

Helleborus orientalis 'White Lady'

Helleborus orientalis 'White Lady'  • 

Flowering

From begin February to end April