On the 31st of May 2024, we will terminate MyGarden.org. For more details, check the following page.

myGarden.org
All •  Notes •  Blog •  Recipes •  Tasks

Notes

 • 28 Apr

  paprika

  posadila jucer papriku posadila ju?er 2 velika i 1 malog crnkovi?a i jednog iz kutijice abc sir 709(25) posadila 9 sikavica i nešto kraj vo?ke mrkva je sva u dra?u salata ima lijepe listove
 • 29 Jan

  Limun

  28.01.2015.pelcala limun u tri cašice, dvije manje su u ljubicastoj, a jedna u spavacoj.U ljubicastoj pelcala sam medom, a u spavacoj sa zrnom pšenice.
 • 2014

 • 12 Mar
 • 12 Mar

  posaditi dalije

  složiti zemlje u male teglice i posaditi sjeme dalija
 • 12 Mar

  spojiti kalanhoe

  spojiti kalanhoe  
 • 12 Mar

  reznice pelargonija

  pelcati pelargonije  
 • 11 Mar

  posaditi

  posaditi kadife i papriku posaditi krasuljicu